•  » پرستاري
 •  » داخلي و جراحي
 • اصول درمان وريدي
  مولف: بانتون برادي وكلي
  قیمت: 49,000ریال
  قیمت ویژه: 49,000ریال
  قیمت نهایی: 49,000ریال

  توضیح مختصر:در ساليان اخير، تعداد بيماران دريافت کنندة درمان وريدي افزايش يافته است. مطلع هستيد که اکثر بيماران بستري در بخش هاي ويژه، تحت درمان وريدي قرار مي گيرند...


  پرستاري داخلي-جراحي بلک و هوکس: سيستم هاي ارايه ي خدمات بهداشتي
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 29,000ریال
  قیمت ویژه: 26,100ریال
  قیمت نهایی: 26,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي-جراحي بلک و هوکس: اختلالات پوست و مخاط
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 49,000ریال
  قیمت ویژه: 44,100ریال
  قیمت نهایی: 44,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي - جراحي بلک و هوکس: اصول پرستاري داخلي و جراحي
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 109,000ریال
  قیمت ویژه: 95,000ریال
  قیمت نهایی: 95,000ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اصول حرفه اي
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 25,000ریال
  قیمت ویژه: 22,500ریال
  قیمت نهایی: 22,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اصول رواني اجتماعي
  مولف: بلک و هوکس
  قیمت: 45,000ریال
  قیمت ویژه: 40,500ریال
  قیمت نهایی: 40,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اختلالات جنسي
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 139,000ریال
  قیمت ویژه: 118,500ریال
  قیمت نهایی: 118,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي-جراحي بلک و هوکس: اختلالات دستگاه دفعي
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 79,000ریال
  قیمت ویژه: 71,100ریال
  قیمت نهایی: 71,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  Brunner&Suddarths TexeBook Of Medical Surgical Nursing 2014
  مولف:
  قیمت: 3,890,000ریال
  قیمت ویژه: 3,112,000ریال
  قیمت نهایی: 3,112,000ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب 2 جلدي، چاپ ليزري ،آخرين ويراست آن 2014مي باشد.در اين كتاب فهرستي از منابع استنادي رايج در آخر هر فصل آمده است.


  پرستاري داخلي - جراجي برونر و سوداث 2018 : پوست و سوختگي
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيوير
  قیمت: 189,000ریال
  قیمت ویژه: 151,200ریال
  قیمت نهایی: 151,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


  پرستاري داخلي- جراحي برونر و سودارث 2014 : مغر و اعصاب
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيوير
  قیمت: 199,000ریال
  قیمت ویژه: 179,100ریال
  قیمت نهایی: 179,100ریال

  توضیح مختصر:اين مجموعه مجموعه ي کاملي براي کمک به موفقيت در دوره ي تحصيلي،آزمون داخلي و بين المللي ( NCLEX ) و مراقبت باليني مي باشد.


  مراقبت اززخم
  مولف: جوآنااي.كين
  قیمت: 50,000ریال
  قیمت ویژه: 45,000ریال
  قیمت نهایی: 45,000ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب به عنوان يك منبع كامل وسريعدراختيارشماست.داراي حقايق حياتي روش هاي مصوروآخرين تكنيك هاي مراقبت اززخم است...


  بيماري هاي مغز و اعصاب بر اساس برونر - فيپس و لاکمن
  مولف: زهرا مشتاق
  قیمت: 59,000ریال
  قیمت ویژه: 53,100ریال
  قیمت نهایی: 53,100ریال

  توضیح مختصر:پيشرفت هاي عمده در تشخيص و درمان و توان بخشي موجب شده است تا درمان هاي جديد رواج پيدا کند. توانايي تصميم گيري سريع، صحيح و به موقع در بخش اعصاب، يکي از مهارت هاي پرستاري .....


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اختلالات چند سيستمي
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 79,000ریال
  قیمت ویژه: 71,100ریال
  قیمت نهایی: 71,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي-جراحي بلک و هوکس: اختلالات قلب
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 79,000ریال
  قیمت ویژه: 71,100ریال
  قیمت نهایی: 71,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراجي برونر و سودارث 2014 : عفوني،اورژانس و بلايا
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيوير
  قیمت: 114,000ریال
  قیمت ویژه: 102,600ریال
  قیمت نهایی: 102,600ریال

  توضیح مختصر:اين مجموعه مجموعه ي کاملي براي کمک به موفقيت در دوره ي تحصيلي،آزمون داخلي و بين المللي ( NCLEX ) و مراقبت باليني مي باشد.


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اختلالات تغذيه اي
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 89,000ریال
  قیمت ویژه: 80,100ریال
  قیمت نهایی: 80,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: اختلالات متابوليك
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,500ریال
  قیمت نهایی: 134,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي- جراحي بلک و هوکس: يافته هاي فيزيولوژيك
  مولف: جويس بلک و جين هوکانسن هوکس
  قیمت: 59,000ریال
  قیمت ویژه: 53,100ریال
  قیمت نهایی: 53,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  پرستاري داخلي-جراحي بلک و هوکس: اختلالات گردش خون
  مولف: جويس ام بلک و جين هوکس
  قیمت: 35,000ریال
  قیمت ویژه: 31,500ریال
  قیمت نهایی: 31,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب يكي از درسنامه هاي داخلي ـ جراحي پيشرفته در جهان است كه به اصول كامل آناتومي و فيزيولوژي، پاتوفيزيولوژي، درمان طبي، و مراقبت پرستاري گستره ي كامل اختلالات ...


  صفحه قبل

  | 1 / 3 |

  صفحه بعد

  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه