تازه ترين ها

 

 

يادگيري آسان گازهاي خون شرياني
قیمت: 119,000ریال
قیمت ویژه: 107,100ریال

توضیح مختصر:در انتشار ويراست دوم کتاب از ذکر مطالب جزئي و اضافه پرهيز شده و بر جنبه هاهي آناليز گازهاي خون شرياني که بيشتر کاربردي و مفيد هستند توجه شده است.


PCR و طراحي پرايمر به زبان ساده و کاربردي
قیمت: 159,000ریال
قیمت ویژه: 143,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب با محوريت آموزش تکنيک Real Time PCR و طراحي پرايمر نوشته شده است.


پرکاربردترين داروها
قیمت: 99,000ریال
قیمت ویژه: 89,100ریال

توضیح مختصر:شايع ترين و مهم ترين عوارض جانبي و اقدامات پرستاري در خصوص هر دارو به صورت کاربردي و باليني در اين کتاب گنجانده شده است.


راهنماي کامل داروهاي بيهوشي
قیمت: 169,000ریال
قیمت ویژه: 152,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب به رغم جيبي بودن حاوي مطالب مهم و کليدي فارماکولوژي بيهوشي از جمله گروه گروه دارويي گروه مصرف در حاملگي موارد مصرف دوز و مقدار مصرف فارماکوديناميک و فارماکوکينتيک تداخلات منع مصرف و احتياطات عوارض جانبي و توجهات پزشکي و پرستاري مي باشد.


راهنماي جيبي احياي قلبي- ريوي 2015
قیمت: 100,000ریال
قیمت ویژه: 90,000ریال

توضیح مختصر:اين کتاب برگرفته از دستورالعمل احياي قلبي-ريوي سال 2015 انجمن قلب آمريکا- انجمن احياي اروپا مي باشد.


آناتومي براي پرستاران با رويکرد باليني
قیمت: 449,000ریال
قیمت ویژه: 359,200ریال

توضیح مختصر:مهمترين ويژگي اين کتاب اين است که مطالب آورده شده دقيقا مطابق با سرفصل دروس معرفي شده از سوي وزارت بهداشت و درمان،تدوين گرديده است.


بافت شناسي راس جلد دوم بافت شناسي اختصاصي
قیمت: 990,000ریال
قیمت ویژه: 792,000ریال

توضیح مختصر:از ويژگي هاي قابل توجه در اين کتاب آن است که در پايان هر فصل نکات مهم و کليدي آن فصل به طور خلاصه آورده شده است...........


مجموعه آزمون هاي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
قیمت: 690,000ریال
قیمت ویژه: 552,000ریال

توضیح مختصر:اين کتاب شرح مبسوطي است بر سوالات آزمون هاي سال 1379 تا 1396 کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط که در تاليف آن اهتمام شده است.


مجموعه آزمون هاي کارشناسي ارشد: آموزش بهداشت
قیمت: 390,000ریال
قیمت ویژه: 312,000ریال

توضیح مختصر:كتاب حاضر مجموعه سوالات كارشناسي ارشد آموزش بهداشت از سال تحصيلي 77-78 تا سال 96-95به همراه پاسخ هاي تشريحي مي باشد.


دستنامه تهويه مکانيکي
قیمت: 119,000ریال
قیمت ویژه: 107,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب دربردارنده مباحث پايه اي و کاربردي در زمينه فيزيولوژي و مکانيک سيستم تنفس است.


پرستاري در بخش NICU
قیمت: 119,000ریال
قیمت ویژه: 107,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب قابل استفاده براي دانشجويان کارشناسي پرستاري و مامايي کارشناسي ارشد مراقبت هاي ويژه ي نوزادان و پرستاران و ماماها مي باشد


نقش معنادرماني در بهبود کيفيت زندگي بيماران سرطاني
قیمت: 119,000ریال
قیمت ویژه: 107,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب به اين جهت تدوين شده است تا بدينوسيله بتوانند معناي زندگي خويش را که ضمن فرآيند تشخيص و درمان بيماري دستخوش تغيير و احتمالا آسيب شده است ،بازيابي نمايند.


مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت اتاق عمل
قیمت: 79,000ریال
قیمت ویژه: 71,100ریال

توضیح مختصر:اين کتاب شامل تست هاي سال 1394-1396 با پاسخ تحليلي و نکات تکميلي مي باشد


درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکي
قیمت: 499,000ریال
قیمت ویژه: 424,150ریال

توضیح مختصر:اين کتاب مطابق با نمونه سوالات آزمون وزارت بهداشت با تکيه بر مهارتهاي لغات و خواندن و درک مطلب تاليف شده است


درسنامه جامع دکتراي تخصصي پرستاري
قیمت: 690,000ریال
قیمت ویژه: 552,000ریال

توضیح مختصر:نگارش مطالب اين کتاب بر اساس منابع معتبر و اصلي آزمون انجام شده است.


نکات کليدي دکتراي پرستاري اصول و نظريه هاي مديريت و کاربرد آن در پرستاري
قیمت: 249,000ریال
قیمت ویژه: 199,200ریال

توضیح مختصر:اين مجموعه بر اساس آزمون هاي اخير دکتري پرستاري به روز رساني شده است و ......


کتاب درسي کمک پرستاران با رويکردي انسان مدار به ارائه ي مراقبت
قیمت: 790,000ریال
قیمت ویژه: 632,000ریال

توضیح مختصر:يک بسته کامل و رايگان به عنوان امکانات کمکي براي دانشجواست که شامل ويديو کليپ هاي تماشا کنيدو بياموزيد،فعاليت هاي تمرين کنيد و ياد بگيريد و چک ليست مهارتها مي باشد.در http//:Thepoint.iww.com/carter4e قابل دسترس است.


راهنماي گام به گام نگارش مقاله از پيدايش ايده تا پذيرش مقاله
قیمت: 119,000ریال
قیمت ویژه: 107,100ریال

توضیح مختصر:شما در اين کتاب به جاي دريافت کلياتي که نياز به مدرس براي پاسخ به برخي سوالات خاص داشته باشد،با مسايلي کاربردي آشنا مي شويد.....


مباني ابزارسازي در علوم سلامت
قیمت: 249,000ریال
قیمت ویژه: 199,200ریال

توضیح مختصر:در اين کتاب تلاش شده که فرآيند طراحي ابزارهاي قلم کاغذي را از مفاهيم بنيادي آن شامل مفهوم پردازي يک سازه تا استاندارد سازي آن جهت کاربرد با اطمينانبراي متخصصين و پژوهشگران حوزه ي علوم پزشکي بيان کنيم.


دستنامه معاينه فيزيکي و گرفتن تاريخچه بيتز
قیمت: 299,000ریال
قیمت ویژه: 239,200ریال

توضیح مختصر:اين کتاب راهنماي فشرده و قابل اعتماد،داراي اطلاعاتي ضروري و مورد نياز براي گرفتم تاريخچه سلامت ارزشمند و انجام معاينه فيزيکي کامل مي باشد.


صفحه قبل

| 1 / 2 |

صفحه بعد

میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه